Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering Buitenlandse Zaken 1 juli
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 1 juli

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

Activiteiten van de commissie
 • do 20-08-2020 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg RBZ
 • vr 04-09-2020 Interparlementaire Conferentie (digitaal) (zie agendapunt 3)
 • do 10-09-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg AVVN - wordt omgezet in een schriftelijk overleg
 • di 06-10-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • Week van 9 november Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
 • do 12-11-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
 • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE: afhankelijk van agenda eventueel omzetten in Schriftelijk Overleg.
 • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  Nog te plannen: Algemeen overleg RBZ van 24 september 2020.

Uitgestelde en nog ongeplande activiteiten:
 • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (stond gepland op 16 maart)
 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud (stond gepland op 18 mei)
 • Notaoverleg Ruslandstrategie (stond gepland op 20 april)
 • Gesprek met de AIV over het Werkprogramma (stond gepland op 18 maart 2020) - wordt omgezet in een nog te plannen digitaal gesprek.

Besluit: De commissie wenst de uitgestelde notaoverleggen opnieuw in te plannen. Indien de COVID-19 situatie het niet of moeilijk mogelijk maakt deze overleggen te voeren, zal de commissie de agenda opnieuw bespreken. 

Te plannen plenaire debatten:
 • 44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
 • 73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
 • 13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
 • 26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 • 51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
 • VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)
3
Interparlementaire Conferentie (IPC) over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) op vrijdag 4 september 2020 (videoconferentie)

Details

Besluit: De belangstelling voor deelname wordt geïnventariseerd.
Noot: Vanuit de Tweede Kamer kunnen vier leden deelnemen.
4
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep van het kennisthema Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen
8
Tijdelijke uitbreiding capaciteit Forward Operating Location (FOL)-faciliteit op Curaçao

Te behandelen:

9
Verslag van een schriftelijk overleg over de Verantwoordingsstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het jaar 2019

Te behandelen:

10
Verslag van een Schriftelijk Overleg over kabinetsreactie eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en in inzake humanitaire interventie (Kamerstuk 29521-406)

Te behandelen:

11
Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992

Te behandelen:

14
Brief van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad Internationale Vraagstukken ter aanbieding van het advies over het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke gewapende groepen in het buitenland

Te behandelen:

15
Aanbieding advies 'Europese veiligheid: tijd voor nieuwe stappen' van AIV
16
Verslag technische videobriefing ‘Naar een brede strategie met Afrika’ en de stappen richting een nieuwe EU-Afrika partnerschapsagenda (18 juni 2020)
17
Verslag van de Wintervergadering 2020 van het Parlementaire Assemblee van de OVSE

Te behandelen:

18
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
 2. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan Mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020
 3. 2020Z02463 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel Oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)  04-02-2020