Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juli 2020
17:15 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  Activiteiten van de commissie
  • do 20-08-2020 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg RBZ
  • vr 04-09-2020 Interparlementaire Conferentie (digitaal) (zie agendapunt 3)
  • do 10-09-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg AVVN - wordt omgezet in een schriftelijk overleg
  • di 06-10-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • Week van 9 november Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  • do 12-11-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
  • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE: afhankelijk van agenda eventueel omzetten in Schriftelijk Overleg.
  • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

   Nog te plannen: Algemeen overleg RBZ van 24 september 2020.

  Uitgestelde en nog ongeplande activiteiten:
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (stond gepland op 16 maart)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud (stond gepland op 18 mei)
  • Notaoverleg Ruslandstrategie (stond gepland op 20 april)
  • Gesprek met de AIV over het Werkprogramma (stond gepland op 18 maart 2020) - wordt omgezet in een nog te plannen digitaal gesprek.

  Besluit: De commissie wenst de uitgestelde notaoverleggen opnieuw in te plannen. Indien de COVID-19 situatie het niet of moeilijk mogelijk maakt deze overleggen te voeren, zal de commissie de agenda opnieuw bespreken. 

  Te plannen plenaire debatten:
  • 44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  • 73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  • 13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  • 26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  • 51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
  • VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)
 3. 3

  Interparlementaire Conferentie (IPC) over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) op vrijdag 4 september 2020 (videoconferentie)

  Besluit: De belangstelling voor deelname wordt geïnventariseerd.
  Noot: Vanuit de Tweede Kamer kunnen vier leden deelnemen.
 4. 4

  Appreciatie VS-China spanningen sinds de corona-uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Staat van het Consulaire – editie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke uitbreiding capaciteit Forward Operating Location (FOL)-faciliteit op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Verantwoordingsstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over kabinetsreactie eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en in inzake humanitaire interventie (Kamerstuk 29521-406)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag informele videoconferentie van Raad Buitenlandse Zaken van 15 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 13 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad Internationale Vraagstukken ter aanbieding van het advies over het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke gewapende groepen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding advies 'Europese veiligheid: tijd voor nieuwe stappen' van AIV

 15. 15

  Verslag van de Wintervergadering 2020 van het Parlementaire Assemblee van de OVSE

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
  2. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan Mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020
  3. 2020Z02463 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel Oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)  04-02-2020