E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek petitie aanbieding 2 juli a.s. namens diverse jeugd- en jongeren organisaties

De vergadering is geweest

1 juli 2020
10:00 uur
Van: Commissie VWS
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 14:53
Aan: GC-Commissie-VWS ; Commissie VWS
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek petitie aanbieding 2 juli a.s. diverse jeugd- en jongeren organisaties
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Vanochtend heeft uw commissie het verzoek ontvangen van diverse jeugd- en jongeren organisaties voor het digitaal aanbieden van een petitie a.s. donderdag 2 juli inzake ‘coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties’.
Eerder stuurden deze organisaties een brief ten behoeve van het AO Jeugd op 23 juni jl. (2020Z11916)
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen 1 juli, 10:00 uur kenbaar te maken of u kunt instemmen met de organisatie van deze petitie aanbieding a.s. donderdag 2 juli om 9:00 uur.
Daarnaast verzoek ik u direct kenbaar te maken welk lid van uw fractie aan de petitieaanbieding zal deelnemen. De deelnemende leden ontvangen na afloop van de inventarisatie een uitnodiging met een link naar de virtuele vergaderruimte van de commissie VWS.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ellen Verouden
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport       
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek petitie aanbieding 2 juli a.s. diverse jeugd- en jongeren organisaties

    Te behandelen:

    Loading data