Algemeen overleg : Visserij - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

1 juli 2020
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(algemeen overleg wordt tot nader order uitgesteld)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage