Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs d.d. 1 juli

Agendapunten

1
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

Te behandelen: