Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

De vergadering is geweest

1 juli 2020
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

    Te behandelen:

    Loading data