Algemeen overleg : Verzamel algemeen overleg

De vergadering is geweest

1 juli 2020
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken met betrekking tot het Groeiakkoord Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Noodpakket 2.0 Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Annual Report 2019 Sint Maarten Trustfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie van Curaçao en Sint Maarten inzake aanvaarding van het voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire inzake het bestuur en de financiën van de overheidsvennootschappen van Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over zorgen om het projectplan 'Een evenwichtig project' op Bonaire (Bolivia)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35300 IV-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede halfjaarrapportage 2019 Cft BES

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis (Passage inzake Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19 en nadere beantwoording van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inzet Zr.Ms. Karel Doorman in Caribisch gebied in het kader van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  36e Voortgangsrapportage Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maatregelen Caribische delen van het Koninkrijk i.v.m. Covid-19 en beantwoording van een deel van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de brief van VluchtelingenWerk Nederland over de aanvraagprocedure om bescherming van migranten op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over Isla-raffinaderij en verbeteren mensenrechten betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken moties begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, 3e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over een brief om aandacht voor problemen van studenten uit Bonaire, St. Eustatius en Saba m.b.t. aanvraag studiebeurs bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van het werkbezoek aan de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao van 13 tot 17 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vijfendertigste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezeggingen gedaan tijdens het plenair debat van 23 april 2019 over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaten Rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Curaçao en Sint Maarten in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data