Algemeen overleg : Digitalisering

De vergadering is geweest

1 juli 2020
9:30 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Vertraging programma Machtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eigenaarschap van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie inzake beleidsreactie onderzoeken IV-Governance Rijk en besluit toekomst BIT (Kamerstuk 26643-656)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Datacenters in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actualisatie Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020-2021 en voortgangsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport ‘Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights’ van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang van de toezegging om opgedane leereffecten naar aanleiding van Operatie BRP in te zetten bij ICT inkoop en -aanbesteding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het BIT advies programma SAMEN

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter actualisatie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage implementatie Single Digital Gateway verordening (SDG)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Status van het programma SAMEN

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rijksbrede ICT onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data