Commissievergaderingen

Woensdag 19 oktober 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Spoed e-mailprocedure: Uitstellen commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - reactietermijn 19 oktober; 09:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:45 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:15 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid (wordt verplaatst naar 6 oktober 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Leerlingenvervoer

Commissiedebat
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

IOB-eindevaluatie over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2014 en 2019

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

NS over veiligheidsaspecten, versobering van de dienstregeling en volle en korte treinen.

Hoorzitting
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Meerjarenplan ILT 2023-2027

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing) - 36191

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Technische briefing door Adviesbureau Berenschot over het afschakelstrategie-onderzoek

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

SER over de verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Internationaal Spoor

Vergadering
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Burgemeesters

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Milieuraad op 24 oktober 2022

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Bedrijfslevenbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

China (wordt uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

(GEANNULEERD) Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor besluit t.a.v. derde incidentele suppletoire begroting ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur - reactie vandaag (19/10) 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Dieren in de veehouderij - VERPLAATST naar 10 november

Commissiedebat
(verplaatst)