Commissiedebat : Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
13:00 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging zaak aan agendapunt.* 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 en 31 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel en de Wereldhandelsorganisatie Ministeriële Conferentie van 12 tot 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Commissaris Dombrovskis inzake het klachtenmechanisme naar aanleiding van vragen die gesteld zijn in de Eerste Kamer tijdens het debat wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (Kamerstuk 35154)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief aan vicepresident Dombrovskis inzake actief EU-handelsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel voor de tijdelijke verruiming van tariefquota voor de invoer van Moldavische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie herziene richtlijnen klachtenmechanisme handelsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Aanbeveling openen onderhandelingen met Japan inzake grensoverschrijdende gegevensstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Raadsbesluit inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten tussen de EU en Canada

  Te behandelen:

  Loading data