Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 19 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage domein Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie toets op kwalificaties bij selecteren I-personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Hack bij ID-ware

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het onderzoek 'Algoritmes afwegen. Verkenning naar maatregelen ter bescherming van mensenrechten bij profilering in de uitvoering' van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Publieke controle op algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het rapport 'Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid' (Kamerstuk 26643-854)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending BNC-fiche: Aanbeveling onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie over het AI-verdrag van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie voor Digitale zaken 29 september en 12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Activiteiten:
  19-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet Adviescollege ICT-toetsing (36191)
  20-10-2022 16.00 - 17.00 Technische briefing Rijksbreed Cloudbeleid
  02-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)
  02-11-2022 14.15 - 18.15 Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  14-11-2022 10.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
  25-11-2022 10.00 - 12.30 Werkbezoek Werkbezoek TNO
  29-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022
  18-01-2023 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  25-01-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  15-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

  Procedurevergaderingen
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  25-01-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-02-2023 11.00 - 12.00 Strategische Procedurevergadering
  08-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  16-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 19. 19

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overleg EU-voorstel: Verordening Cyberweerbaarheid: vereisten voor producten met digitale onderdelen COM (2022) 454 (In te plannen na ontvangst BNC-fiche)