Commissiedebat : Burgemeesters

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. Mohandis (PvdA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Een toekomstbestendig burgemeestersambt

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Procedure ontslag van een burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beschouwing rol en positie burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

  Te behandelen:

  Loading data