Gesprek : SER over de verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart'

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
13:15 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De volgende leden hebben zich aangemeld: Haverkort (VVD), Leijten (SP), Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD).

Bijlage

Deelnemers

  • E.A. Haverkort (VVD)
  • K.B. Hagen (D66)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
  • K. Bouchallikh (GroenLinks)
  • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met SER over verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart'