Commissiedebat : Bedrijfslevenbeleid

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 4 minuten in eerste termijn.
 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • C. Stoffer (SGP)
 • H. Rahimi (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Toepassing IMVO op EZK-bedrijfsleveninstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kansen en uitdagingen van reshoring

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek naar aantasting van het intellectueel eigendomsrecht door Europese of nationale beleidsinterventies

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Samenwerkingsovereenkomst VDL Groep en Rivian

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel voor de Regionale Steunkaart 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Resultaten evaluerend onderzoek naar de Transparantiebenchmark en Kristalprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie voortgangsrapportage 2021 Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB

  Te behandelen:

  Loading data