Commissiedebat : Milieuraad op 24 oktober 2022

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad op 24 oktober 2022 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief 
stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 18 oktober 2022, opdat donderdag 20 oktober 2022 het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er over de ingediende moties kan worden gestemd.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 24 oktober 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling duurzame producten de norm maken en Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van milieu- en klimaat ministers van 13 en 14 juli 2022 (Kamerstuk 21501-08-871)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers op 13 en 14 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data