Commissievergaderingen

Donderdag 17 juni 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Armenia on 20 June 2021 in Armenia

Werkbezoek
Armenia (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2020

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
K4

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 (wordt verplaatst naar woensdag 16 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 24 juni)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Presentatie rapporteurs inzake Jaarverslag 2020

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Staat van de Europese Unie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek kenniscoördinatoren met rapporteurs Jaarverslag IenW

Vergadering
via pexip (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Jaarbericht Inspectie J&V

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 17:00 uur

Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs (verplaatst naar 14.00 uur)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 6 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag Nederland-Polen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

TU Delft inzake de klimaatraadpleging (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Presentatie rapporteurs jaarverslag VWS

Gesprek
K4 (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid (35852)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Terrorisme en nationale veiligheid (is omgezet in schriftelijk overleg op 23 juni 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Buitenlandse Handel (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Stafbriefing over zeer zorgwekkende stoffen en PFAS (via videoverbinding)

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken verplaatst naar 16 juni

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2020 van de Raad en het benoemingenbeleid van de Raad

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek Raad van State

Gesprek
Geannuleerd Raad van State (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Eilandsraad Bonaire

Gesprek
K4 (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kwint (SP) om een reactie te ontvangen op bericht over de controle op de quarantaineplicht

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 18:45 uur

Bestuurscollege Bonaire

Gesprek
K4 (besloten)