Rondetafelgesprek

Staat van de Europese Unie

Rondetafelgesprek: "Staat van de Europese Unie "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Staat van de Europese Unie

Deelnemers


Agendapunten

1
Staat van de Europese Unie

Details

10.30 uur Opening en Kennismaking (Kamerleden en Nederlandse leden van het Europees Parlement geven aan met welke onderwerpen zij zich bezig houden)

10.45  uur Gedachtewisseling over de volgende onderwerpen: 

I     Herstel uit de coronacrisis
II   De rechtsstaat in de EU
III Conferentie over de Toekomst van Europa

IV   Klimaat
V    Sociaal Europa 


11.45 uur Besloten gedeelte (zie onderstaand agendapunt) 

12.00 Afsluiting

nb het plenair debat Staat van de Europese Unie is voorzien vanaf 13.30 uur
2
Verzoek Europees Parlement om andere opzet debat over de Staat van de Unie