Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  vr 25-06-2021 10.00 - 11.00       Technische briefing ministerie Buitenlandse Zaken (digitaal)
  ma 28-06-2021 11.30 - 12.30      Technische briefing ministerie Buitenlandse Zaken (digitaal)
  wo 30-06-2021 13.00 - 14.00      Gesprek De heer Van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges bij de NAVO
  do 01-07-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding) Besluit: deze procedurevergadering wordt verplaatst naar donderdag 8 juli 
  do 01-07-2021 16.30 - 17.30       Gesprek VS Chargé d’Affaires Marja Verloop
  do 08-07-2021 10.00 - 13.00       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 08-07-2021 13.15 - 14.00       Procedurevergadering (NB: gewijzigde datum en tijd)
  do 26-08-2021 16.00 - 16.00       Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 
  wo 08-09-2021 en do 09-09-2021 Conferentie van EU-parlementen over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid: Besluit: de leden Belhaj en Brekelmans nemen deel
   
  Nog te plannen commissie activiteiten 
  - Commissiedebat artikel-100 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali (na ontvangst van aanvullende artikel 100-brief, na de zomer)
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (na zomerreces)
  - Notaoverleg Mensenrechten (na zomerreces)
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld). Besluitgesprek wordt uitgesteld tot na het zomerreces
  - Videogesprek met Parlement Mongolië (na zomerreces)
  - Aanbod van minister van Buitenlandse Zaken tot het verzorgen van een besloten briefing over MH-17. Besluit: per e-mail inventariseren of de briefing nog voor het zomerreces plaats dient te vinden
   
  Nog te plannen plenaire debatten:
  26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  85. Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen (Markuszower) (staatssecretaris J&V, minister BuZa) 
  3. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  9. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  55. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (minister BuZa)
   
 4. 4

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planning procedurevergaderingen najaar 2021

  Steeds op een donderdag van 12.30 tot 13.15 uur op de volgende data:
  16 september (voor deze eerste vergadering geldt een afwijkende tijd, namelijk 12.15-13.15 uur), 30 september, 14 oktober,
  Herfstreces, vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021),
  28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 16 december
  (Kerstreces, vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022)

   
 6. 6

  Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek.

 7. 7

  Planning buitenlandse werkbezoeken (in besloten deel van de vergadering)

  Besluit: Op basis van de bespreking stelt de staf een voorstel voor de planning van buitenlandse werkbezoeken op. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering. 
 8. 8

  Geannoteerde agenda NAVO Top van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie van 1 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Recente ontwikkelingen in China en de situatie in Xinjiang

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35830-V-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) (Kamerstuk 35571-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse deelname G20 2021 (Kamerstuk 32429-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 27 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 21 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de openstaande verzoeken te beantwoorden voor vrijdag 2 juli 2021.
  1. 2021Z10540 Aan minister Buza - feitelijke vragen Suppletoire begroting 08-06-2021
  2. 2021Z10534 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken  08-06-2021
  3. 2021Z09779 Aan minister Buza - uitvoering motie De Roon over het aanspreken van statelijke actoren die het terroristische geweld van Hamas steunen 03-06-20
  4. 2021Z08695 Aan minister Buza - inbreng verslag Strategische partnerschapsovereenkomst tussen EU en Japan  18-05-2021
  5. 2021Z06380 Aan minister BuZa Kabinetsappreciatie vragen op het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020. 19-04-2021
 19. 19

  Voorstel rondetafelgesprek over de Nederlandse exit-strategie in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data