Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

De vergadering is geweest

17 juni 2021
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Indicatieve spreektijdverdeling (1e en 2e termijn tezamen):
VVD, D66 en PVV:  7,5 minuten per fractie
CDA, SP en PvdA:      6 minuten per fractie
GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, FvD, Volt, JA21, Denk, Groep Haga:  4,5 minuten per fractie
Fractie De Haan, BBB en Bij1: 3 minuten per fractie
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Tussentijdse Evaluatie Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Slotwet Gemeentefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Gemeentefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data