Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17-06-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 17-06-2021 14.30-16.00 uur Technische briefing Buitenlandse Handel (via videoverbinding) 
  • wo 23-06-2021 16.00-17.30 uur Technische briefing Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 24-06-2021 13.00-17.00 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020
  • do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • ma 05-07-2021 9.30-10.30 Gesprek Eurocommissaris voor Handel, dhr. Dombrovskis (via videoverbinding)
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 

  Nog te plannen:
  • Gesprek Kennisagenda: Opvang in de regio
  • Gesprek Kennisagenda: Klimaatfinanciering 
  • Commissiedebat IMVO (na het zomerreces)
  • Rondetafelgesprek MHPSS (na het zomerreces, deelname inventariseren)

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  13. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  14. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  5. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  11. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  19. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 4. 4

  Planning procedurevergaderingen najaar 2021

  Steeds op een donderdag van 13.30 tot 14.15 uur op de volgende data:
  16 september, 30 september, 14 oktober,
  (Herfstreces van vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021),
  28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 16 december
  (Kerstreces van vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022).
 5. 5

  Brief van de commissie Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststellen spreektijden WGO Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

  Besluit: De indicatieve spreektijden zijn als volgt vastgesteld (op basis van WGO van 4 uur):
  VVD: 8/4 minuten
  D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten
  Overige fracties: 4/2
   
 7. 7

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken (Kamerstuk 35570-XVII-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus” (Kamerstuk 35624)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (Kamerstuk 35830-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (Kamerstuk 35830-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35830-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake humanitaire situatie in Myanmar en Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken aanpak COVID-19 pandemie in humanitaire crisis, met in het bijzonder aandacht voor de Technology Access Pool (C-TAP) en de Access to COVID Toolsaccelerator (ACT-A)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kennisagenda 2021 - Opvang in de regio - Paper prof. Thea Hilhorst et al

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z10499 Aan minister BuZa - inbreng feitelijke vragen wijziging begrotingsstaat d.d. 10 juni, 10-06-2021
  2. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  3. 2021Z08573 Aan minister BuHa-OS - kabinetsinzet virtuele klimaatonderhandelingen UNFCCC, 20-05-2021
  4. 2021Z06466 Aan minister BuHa-OS - Stavaza uitvoering motie Weverling/Amhaouch (35570-XVII-14), 16-04-2021
  5. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021