Gesprek : Bestuurscollege Bonaire

De vergadering is geweest

17 juni 2021
18:00 - 18:45 uur
Locatie: K4
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlage

Deelnemers

  • A. (Aukje) de Vries (VVD)
  • J. Wuite (D66)
  • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
  • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
  • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

  1. 1

    Kennismakingsgesprek Bestuurscollege Bonaire