E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kwint (SP) om een reactie te ontvangen op bericht over de controle op de quarantaineplicht

De vergadering is geweest

17 juni 2021
17:00 uur
Hierbij ontvangt u het verzoek van het lid Kwint (SP) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie te vragen op het bericht over de controle op de quarantaineplicht (‘Wie checkt of mensen écht in quarantaine gaan? De controle blijkt niet waterdicht). Hij doet tevens het verzoek om deze reactie nog voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus te ontvangen.
Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek. U wordt verzocht uiterlijk vandaag 17 juni 2021, om 17.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*

Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Van: Drost, H. 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021
Aan: Commissie VWS
CC: Kwint, P.; Hijink, M. ; Knol, J.J. (Joran) ; Drost, H. 
Onderwerp: Verzoek reactie over bericht: de controle op de quarantaineplicht

Geachte griffie,
Namens SP-Kamerlid Peter Kwint het verzoek om van de minister van VWS een reactie te ontvangen over het bericht: De controle op de quarantaineplicht.
En het tweede verzoek om deze reactie te ontvangen voor het komende debat over de ontwikkelingen van het coronavirus.
Bron: https://nos.nl/nieuwsuur - 16 juni 2021
Wilt u dit de leden van de commissie VWS voorleggen?
Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Hanne Drost
Beleidsmedewerker Zorg en Sport
SP-Tweede Kamerfractie
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Kwint (SP) om een reactie te ontvangen op bericht over de controle op de quarantaineplicht

    Te behandelen:

    Loading data