Commissiedebat : Bedrijfslevenbeleid en innovatie

De vergadering is geweest

17 juni 2021
10:00 - 13:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op overige vragen commissie over Bedrijfslevenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen Tata Steel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het bedrijfslevenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Visie op de toekomst van de industrie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis; Zijn de lessen uit het verleden toegepast?

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2019 Monitoring Commissie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluit op Wob-verzoek AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk in 2020 en eerste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Invulling motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren (Kamerstuk 35669-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie Programma Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. successen werkgroep ruimtemijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapporten inzake Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable Therapies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op AWTI Advies: “Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landenonderzoek inzake de belastingheffing van aandelenopties voor werknemers

  Te behandelen:

  Loading data