Commissievergaderingen

Woensdag 11 december 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Omgevingswet

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

CBR

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Omgevingswet (wordt verplaatst)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mobiliteitsfonds (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kansspelen (verplaatst naar 27 november 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Milieuraad d.d. 19 december 2019 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar publieke omroep (verplaatst naar 10 december)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Monitor brede welvaart en CBS

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Dik-Faber, Agnes Mulder en Harbers om uitstel van het AO Mijnbouw/Groningen van 18 december 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek voor van het lid Bisschop (SGP) om de minister van LNV te vragen een verslag van de gedane botsproeven m.b.t. tot de beleidsregels en interne en externe saldering in het kader van de stikstofproblematiek uiterlijk...

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Zorgfraude (verplaatst naar 19 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (wordt verplaatst naar 18 december 2019)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Verplaatst naar 22 januari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verkeersveiligheid (verplaatst naar 18 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

PFAS

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet - 35337

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Bouwopgave

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019

E-mailprocedure
(besloten)