Algemeen overleg : CBR

De vergadering is geweest

11 december 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)
De minister VWS is verhinderd, de vragen die tijdens dit algemeen overleg op het terrein van minister Bruins worden gesteld zullen na dit overleg door hem schriftelijk worden beantwoord)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. La├žin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Informatie over de aangenomen moties en toezeggingen van het plenair debat over het CBR van 11 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Maandrapportage CBR oktober 2019 over de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken rond medische rijgeschiktheid en de algemene maatregel van bestuur (AMvB) administratieve verlenging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over informatie over de aangenomen moties en toezeggingen van het plenair debat over het CBR van 11 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Maandrapportage CBR november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de aangenomen moties en toezeggingen van het plenair debat over het CBR van 11 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data