Algemeen overleg

CBR

Algemeen overleg: "CBR"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)
De minister VWS is verhinderd, de vragen die tijdens dit algemeen overleg op het terrein van minister Bruins worden gesteld zullen na dit overleg door hem schriftelijk worden beantwoord)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over CBR
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg CBR d.d. 11 december

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten