Algemeen overleg : Milieuraad d.d. 19 december 2019 (omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is verplaatst

11 december 2019
10:00 - 13:00 uur
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 19 december 2019 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 10 december a.s.

Bijlage