Algemeen overleg : Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

De vergadering is geweest

11 december 2019
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • T. van Gent (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S. Öztürk (DENK)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het ‘belang van de staat’ als weigeringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wob-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34430-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie op de motie-Schalk c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 300, L)

  Te behandelen:

  Loading data