Algemeen overleg

Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

Algemeen overleg: "Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel "Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Kabinetsstandpunt Eindrapport staatscommissie parlementair stelsel 11 december 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
11
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie op de motie-Schalk c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 300, L)

Te behandelen: