Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

De vergadering is geweest

11 december 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

 SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 16 en dinsdag  17 december 2019 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 10 december 2019.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • T.C. de Groot (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16-17 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 (Het deel over de overbevissing van tonijn en de bijvangst van zeezoogdieren door lokvlotten)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang KRM-haaienactieplan Noordzee en Internationale haaienstrategie (inclusief Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Notities over de relatie tussen wind op zee en visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 juni 2019, over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie transitieverordeningen met overgangsbepalingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het bericht dat Nederland al 10 jaar lang grootschalige fraude door kustvissers door de vingers ziet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies duurzame kottervisserij op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data