Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019 "Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

 SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 16 en dinsdag  17 december 2019 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 10 december 2019.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 (Het deel over de overbevissing van tonijn en de bijvangst van zeezoogdieren door lokvlotten)

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 juni 2019, over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het bericht dat Nederland al 10 jaar lang grootschalige fraude door kustvissers door de vingers ziet

Te behandelen: