Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 (Het deel over de overbevissing van tonijn en de bijvangst van zeezoogdieren door lokvlotten)

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het bericht dat Nederland al 10 jaar lang grootschalige fraude door kustvissers door de vingers ziet

Te behandelen: