E-mailprocedure : Verzoek voor van het lid Bisschop (SGP) om de minister van LNV te vragen een verslag van de gedane botsproeven m.b.t. tot de beleidsregels en interne en externe saldering in het kader van de stikstofproblematiek uiterlijk maandag 16 december naar de Kamer te sturen (zo nodig vertrouwelijk), zodat deze informatie kan worden betrokken bij het AO Stikstofproblematiek op woensdag 18 december.

De vergadering is geweest

11 december 2019
13:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om de minister van LNV te verzoeken een verslag van de gedane botsproeven m.b.t. tot de beleidsregels en interne en externe saldering in het kader van de stikstofproblematiek uiterlijk maandag 16 december naar de Kamer te sturen (zo nodig vertrouwelijk), zodat deze informatie kan worden betrokken bij het algemeen overleg Stikstofproblematiek op woensdag 18 december.

    Te behandelen:

    Loading data