E-mailprocedure : Verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid

De vergadering is geweest

11 december 2019
10:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 15:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Kuiken (PvdA-fractie) en Jasper van Dijk (SP-fractie) om een feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak tussen de ambassadeur van Marokko en staatssecretaris Justitie en Veiligheid, te ontvangen nog deze week.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 11 december om 10.00 uur, kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kuiken A.H.
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 14:28
Aan: Commissie J&V
CC: Dijk van J.J. (Jasper)
Onderwerp: Verzoek brief
 
Geachte collegae,
 
Gelet op de vele vragen en onduidelijkheden die er zijn nav het afzeggen van de afspraak door de ambassadeur van Marokko met de staatssecretaris van Asiel en migratie. Wil ik mede namens Jasper van Dijk nog deze week om een feitenrelaas en brief vragen zodat wij indien nodig daar spoedig een debat over kunnen voeren.
 
 
Met vriendelijke groet,
Attje Kuiken
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid

    Te behandelen:

    Loading data