Algemeen overleg : Personen- en familierecht

De vergadering is geweest

11 december 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T. van Gent (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Erkenning van in het buitenland gesloten kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Instellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Evaluatie Transgenderwet van 19 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging naamswijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake gratis familienaamsverandering voor incestslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang adoptie en ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie wet tegengaan huwelijksdwang

  Te behandelen:

  Loading data