11
dec
Live debat
Vanaf 13:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

5
Antwoorden op vragen commissie over antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Kamerstuk 35000-IV-69)

Te behandelen: