Hoorzitting / rondetafelgesprek

PFAS

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "PFAS "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek PFAS d.d. 11 december

Deelnemers


Agendapunten

1
Inleiding

Details

De minister van Milieu en Wonen kwam in juli van dit jaar met het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie. Dit met als doel te voorkomen dat PFAS, in milieu en leefomgeving terecht zal komen. In dit tijdelijk handelingskader werd een voorlopige norm gehanteerd. Er ontstond hierdoor onduidelijkheid binnen de overheden en sectoren met als gevolg projecten die ofwel stilgelegd werden ofwel stilgelegd dreigden te worden. De minister heeft aangekondigd vóór 1 december 2019 met een nieuwe norm te komen.

Centrale vraagstelling
Is de nieuwe tijdelijke norm zowel werkbaar als veilig, en zijn er voldoende mogelijkheden om de projecten weer recht te trekken?
 
2
Programma

Details

Blok 1: Deskundigen 14.00 – 15.00 uur
Expertisecentrum PFAS, Hans Slenders
RIVM, Arjen Wintersen
UvA Hoogleraar Environmental Ecology, Annemarie van Wezel
VU Hoogleraar Environmental Chemistry and Toxicology, Jacob de Boer
 
Blok 2: Belanghebbenden 15.00 – 16.30 uur
Baggerbedrijf West Friesland,  Klaas Kiewiet
Grondbalans, Dirkjan Reijersen van Buuren
Van Kessel Wegenbouw, Barend van Kessel
Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, Jeroen Buijs
Vewin, Arjen Frentz
Sr. Adviseur bodem De Vries & Van de Wiel, Jochem Bloemendaal
 
Blok 3: Bevoegde gezagen 16.30 – 17.00 uur
VNG, Michiel Scheffer
Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande
RUD Utrecht, Robbert den Hartog
3
Position papers:

Te behandelen: