Rondetafelgesprek : PFAS

De vergadering is geweest

11 december 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) zullen aanwezig zijn bij dit rondetafelgesprek.

Bijlage

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Inleiding

  De minister van Milieu en Wonen kwam in juli van dit jaar met het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie. Dit met als doel te voorkomen dat PFAS, in milieu en leefomgeving terecht zal komen. In dit tijdelijk handelingskader werd een voorlopige norm gehanteerd. Er ontstond hierdoor onduidelijkheid binnen de overheden en sectoren met als gevolg projecten die ofwel stilgelegd werden ofwel stilgelegd dreigden te worden. De minister heeft aangekondigd vóór 1 december 2019 met een nieuwe norm te komen.

  Centrale vraagstelling
  Is de nieuwe tijdelijke norm zowel werkbaar als veilig, en zijn er voldoende mogelijkheden om de projecten weer recht te trekken?
   
 2. 2

  Programma

  Blok 1: Deskundigen 14.00 – 15.00 uur
  Expertisecentrum PFAS, Hans Slenders
  RIVM, Arjen Wintersen
  UvA Hoogleraar Environmental Ecology, Annemarie van Wezel
  VU Hoogleraar Environmental Chemistry and Toxicology, Jacob de Boer
   
  Blok 2: Belanghebbenden 15.00 – 16.30 uur
  Baggerbedrijf West Friesland,  Klaas Kiewiet
  Grondbalans, Dirkjan Reijersen van Buuren
  Van Kessel Wegenbouw, Barend van Kessel
  Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, Jeroen Buijs
  Vewin, Arjen Frentz
  Sr. Adviseur bodem De Vries & Van de Wiel, Jochem Bloemendaal
   
  Blok 3: Bevoegde gezagen 16.30 – 17.00 uur
  VNG, Michiel Scheffer
  Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande
  RUD Utrecht, Robbert den Hartog
 3. 3

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data