Rondetafelgesprek

Omgevingswet

Rondetafelgesprek: "Omgevingswet"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Omgevingswet d.d. 11 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma rondetafelgesprek inzake Omgevingswet d.d. 11 december 2019

Details

Deelnemers:
- Mevrouw Liesbeth Grijsen, wethouder gemeente Deventer *)
- De heer Jop Fackeldey, bestuurslid Interprovinciaal Overleg
- De heer Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen
- Mevrouw Hetty Klavers, voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet
- De heer Thierry van Vugt, lid dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden Holland *)
- De heer Camille van der Harten, directeur GeoBusiness
- De heer Fokke Plantinga, adviseur geo-informatie en digitalisering
- Mevrouw Yvette Graat, juridisch medewerker Natuurmonumenten
- De heer Gijs Hoevenaars, jurist Commissie m.e.r.
- Mevrouw Trienke Elshof-Witteveen, portefeuillehouder LTO Nederland
2
Position papers

Te behandelen: