Rondetafelgesprek : Omgevingswet

De vergadering is geweest

11 december 2019
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. gewijzigde deelnemers en toevoeging position papers *)

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Programma rondetafelgesprek inzake Omgevingswet d.d. 11 december 2019

  Deelnemers:
  - Mevrouw Liesbeth Grijsen, wethouder gemeente Deventer *)
  - De heer Jop Fackeldey, bestuurslid Interprovinciaal Overleg
  - De heer Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen
  - Mevrouw Hetty Klavers, voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet
  - De heer Thierry van Vugt, lid dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden Holland *)
  - De heer Camille van der Harten, directeur GeoBusiness
  - De heer Fokke Plantinga, adviseur geo-informatie en digitalisering
  - Mevrouw Yvette Graat, juridisch medewerker Natuurmonumenten
  - De heer Gijs Hoevenaars, jurist Commissie m.e.r.
  - Mevrouw Trienke Elshof-Witteveen, portefeuillehouder LTO Nederland
 2. 2

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data