E-mailprocedure : Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019

De vergadering is geweest

11 december 2019
17:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 21:25
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019 om 16.00 uur (gelieve uiterlijk woensdagmiddag reageren)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Het Hoofd van de UK Task Force van de Europese Commissie, de heer Michel Barnier, brengt aanstaande maandag 16 december een bezoek aan Den Haag en is tussen 16.00 en 17.00 uur beschikbaar voor een (besloten) gesprek in de Kamer, indien daaraan behoefte bestaat binnen de commissie.
 
Graag leg ik dit aanbod van een gesprek aan u voor; ik verzoek u om in reactie op dit bericht vóór woensdag 11 december te 17.00 uur (aan ‘allen antwoorden’) kenbaar te maken of u kunt instemmen met een ontvangst in de Kamer en of u voornemens bent om hieraan deel te nemen.
 
Zo spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst en de verwachte deelname.
Uw voorzitter is in de gelegenheid om het gesprek voor te zitten.
 
Met hartelijke groet,
 
Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019 om 16.00 uur (gelieve uiterlijk woensdagmiddag reageren)

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019