Commissievergaderingen

Maandag 22 juni 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Straatburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd France (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Democratic Governance (CDSDG) & Economics and Security Committee (ESC) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Washington DC & New York, United States (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen voor gemeenten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Water

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Monitoring Committee to be held by videoconference

Vergadering
Videoconference (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om voor het plenaire debat over het coronavirus een reactie te ontvangen op het bericht 'Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35392) (geannuleerd; omgezet in een plenair debat op 9 juni 2020)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Delegatie beweging Optimale Zorg - Dappere dokters over het manifest 'Het roer moet om in de hele zorg'

Gesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel digitaal aanbieden petitie

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Bezoek aan IHE Delft, Institute for Water Education (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
IHE Delft (Institute for Water Education) Westvest 7, Delft (verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Oude zaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Startgesprek Kennisagenda: Internationale klimaatfinanciering

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Natuur - algemeen overleg vangt half uur later aan

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Veteranen (opgenomen in AO Personeel van 18 juni 2020)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep parlementaire ondervraging toeslagen

Vergadering
Tilanuskamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Natuur

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

OVSE PA - Webinar on Parliamentary Web Dialogue on the topic of "COVID-19 response in diverse societies: challenges and opportunities for stability and social cohesion"

Vergadering
Via Cisco Webex videoconferencing (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal