Commissievergaderingen

Donderdag 15 september 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation (DSCTC) and the Sub Committee on Resilience and Civil Security (CDSRCS)

Werkbezoek
Copenhagen & Greenland (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vliegveiligheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Rondleiding DICTU-Inkoop

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Lerarenstrategie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik (is verplaatst naar 4 oktober 2022)

Technische briefing
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Adviescollege ICT-Toetsing

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Werkwijze J&V (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Hoorzitting Elektriciteitsnet

Hoorzitting
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kansspelen (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Internationaal spoor

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36153)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36152)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten (verplaatst naar 6 oktober)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Het jonge kind (wordt verplaatst naar 4 oktober 2022)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Resultaten van het onderzoek naar oversterfte met genodigden van het RIVM, het CBS en een lid van de Klankbordgroep

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 17:15 - 20:15 uur

Personeel Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Gasmarkt en Leveringszekerheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Thorbeckezaal