Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 september 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 15 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 15-09-2022 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • ma 19-09-2022 17.00 - 18.30 uur Bijzondere procedure Amitav Ghosh (nieuw ingepland)
  • wo 21-09-2022 13.00 - 14.00 uur Strategische procedurevergadering 
  • do 22-09-2022 12.00 uur Inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling' (nieuw ingepland)
  • wo 28-09-2022 09.45 - 10.45 uur Gesprek met Afrikaanse parlementsleden van Climate Parliament
  • wo 28-09-2022 13.15 - 18.15 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 29-09-2022 09.30 - 10.15 uur Gesprek vice-president Ghana (nieuw ingepland)
  • do 29-09-2022 12.00 - 12.45 uur Gesprek UNHCR´s Deputy High Commissioner Kelly Clemens (nieuw ingepland)
  • di 04-10-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (nieuw ingepland)
  • do 06-10-2022 13.00 - 14.00 uur Gesprek Kennisagenda: Vrijhandelsverdragen (nieuw ingepland)
  • do 06-10-2022 14.00 - 14.45 uur Procedurevergadering (nieuwe datum)
  • wo 19-10-2022 13.00-15.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (nieuwe datum ivm verplaatsing Raad)
  • do 20-10-2022 11.00 - 12.00 uur Digitaal gesprek Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO 
  • do 20-10-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering (nieuwe datum)
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • do 03-11-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 
  • wo 09-11-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing inzet BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water --> Besluit: ministerie verzoeken om reden beslotenheid
  • do 17-11-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 - 16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 01-12-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 
  • do 22-12-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
  • Commissiedebat Jaarvergadering Wereldbank oktober 2022 -> Besluit: Schriftelijk overleg inplannen
  • Petitieaanbieding Plan International Nederland aanbieding rapport 'State of the World’s Girls' (11-10-2022)
  • Gesprek UNDP
  • Technische briefing Algemene Rekenkamer (na ontvangst begrotingsbrief)
 4. 4

  Verzoek AfroEuro Foundation, namens vice-president van Ghana, om gesprek d.d. 29 september 2022

 5. 5

  Verzoek UNHCR, namens Hoge Commissaris UNHCR, om gesprek over recente missie in Oekraïne d.d. 29 september 2022

 6. 6

  Verzoek UNDP om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 september 2022

 7. 7

  Verzoek Plan International Nederland tot aanbieding rapport 'State of the World’s Girls' d.d. 11 oktober 2022

 8. 8

  Verzoek UNRWA om gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 9. 9

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie AIV advies Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie investment case van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de inzet van het BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar India

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bezoek ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie aan Oekraïne op 22 augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ (Kamerstuk 36180-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publicatie herziene richtlijnen klachtenmechanisme handelsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel en de Wereldhandelsorganisatie Ministeriële Conferentie van 12 tot 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: de kracht van handelspartnerschappen: samen voor groene en rechtvaardige economische groei

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling Internationale Oceaangovernance

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief AIV aan ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. briefadvies 'Urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrikastrategie'

 27. 27

  Verslag werkbezoek cie. BuHa-OS aan België d.d. 22-24 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z14085 Aan minister BuHa-OS - verzoek stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium, 05-07-2022
  2. 2022Z12986 Aan minister BuHa-OS - Feitelijk vragen over Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling’, 23-06-2022
  3. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021
  4. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021

  Besluit: minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken aan bovenstaande verzoeken te voldoen voor het notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28-09-2022.