Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

De vergadering is geweest

15 september 2022
15:30 - 16:30 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Z. El Yassini (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Opening en (personele) wijziging.

  De commissiegriffier staat kort stil bij het vertrek van de voormalige waarnemend commissiegriffier. Zij is van functie gewijzigd per medio begin september. 
  Er worden tevens een aantal overige (personele) wijzigingen benoemd. 
 2. 2

  Vaststelling besluitenlijst van 6 juli 2022.

  Besluit: de besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 3. 3

  Vaststelling van de brievenlijst (lijst van ingekomen stukken in de periode van 1 juli t/m 7 september 2022).

  Besluit: de brievenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 4. 4

  Inplannen van de in ontvangstneming van het Burgerinitiatief 'Opschalen in de zorg'

  Besluit: de commissie besluit om de in ontvangstneming van het burgerinitiatief 'Opschalen in de zorg' in te plannen op dinsdag 4 oktober van 13.45 uur 14.00 uur.