Commissiedebat : Vliegveiligheid

De vergadering is geweest

15 september 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Gegevens over aanvaringen met ganzen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Grondafhandeling op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten van het Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek inzake het Faro ongeval

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie OVV rapport Veilige vliegroutes 2021 en toezeggingen Algemeen Overleg Vliegen over conflictgebieden 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Extra stappen toezicht ILT veilige vliegroutes

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Zesde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde rapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Alkaya over de koepelorganisatie van verkeersvliegers betrekken bij het (her)certificeren van vliegtuigen (Kamerstuk 31936-850)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma en de evaluatie naar de onderwerkregeling voor graanresten in de omgeving van Schiphol.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zevende voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data