Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 september 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • K.P. Piri (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Mededeling

  De voorzitter heet Laura Blom (adjunct griffier), Jeanine de Roy van Zuijdewijn (kenniscoördinator Internationaal Beleid) en Thomas-Jan Koerhuis (stagiair adjunct-griffier) van harte welkom bij de staf van de commissie Buitenlandse Zaken. Onder dankzegging voor de bewezen diensten heeft de commissie (tijdelijk) afscheid genomen van mevrouw Renée Konings (adjunct-griffier) en Erica Durvile (commissie-assistent).
 4. 4

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geplande activiteiten van de commissie

  wo 14-9-2022 14.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Sancties, deel II: Russische partnerschappen (NIEUW)
  do 15-9-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-9-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-09-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat China - wordt uitgesteld tot de eerste week na het Herfstreces, zodat voor het Herfstreces nog een rondetafelgesprek georganiseerd kan worden
  do 29-09-2022 17.00 -19.00 Gesprek HCSS
  do 06-10-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Consulaire Zaken
  ma 10-10-2022 10.00 - 14.30 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 12-10-2022 15.30 - 17.00 Rondetafelgesprek West-Papoea
  do 13-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 13-10-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-10-2022 15.00 - 15.45 Technische briefing India
  do 03-11-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  Week van 8 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  di 08-11-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 17-11-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di. 22-11-2022 14.00 - 15.00 Gesprek met een delegatie uit het parlement van Georgië
  do 01-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 08-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 22-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 6. 6

  Verzoek Ambassade van Georgië, namens voorzitter van Georgische parlement, om gesprek

 7. 7

  Uitnodiging Ambassade van Pakistan, namens National Assembly of Pakistan, voor bezoek aan Pakistan

 8. 8

  Verkeersnotificaties diplomaten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lange termijn visie voor de Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatieoperatie vanuit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vorderingen Afghanistan overbrenging – stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang overbrengingen Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opvang en begeleiding vinden van huisvesting en werk voor de lokale oud-medewerkers Ambassade Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mensenrechtenrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de update activiteiten Europese Investeringsbank in Turkije (Kamerstuk 21501-07-1853)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse inzet in de Sahelregio

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Behandeling nadere kabinetsreactie op het rapport 'Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Staat van het Consulaire editie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor een briefing inzake het NIOD-onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Inzet van een Nederlands forensisch- en opsporingsteam met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen en antwoorden inzake samenhangende Nederlandse inzet in het kader van de collectieve verdediging en in missies en operaties ter bevordering van de internationale rechtsorde 2022-2025 (Kamerstuk 29521-446)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de huidige situatie in Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opzet en vraagstelling van twee periodieke rapportages van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli en het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022 (Kamerstuk 21501-02-2507)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022 (Kamerstuk 21501-02-2519)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Interparlementaire Conferentie (IPC) te Praag op 4 en 5 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om een brief over de situatie in Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een werkbezoek aan de Verenigde Staten van een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een werkbezoek aan Moldavië van een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Moldavië

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina van een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z13792 Aan minister Buza - berichtgevingen over effect boycot olie uit Rusland 01-07-2022
  2. 2022Z13786 Aan minister Buza - Nadere juridische duiding t.a.v. de kwalificatie van apartheid 01-07-2022
  3. 2022Z11107 Aan minister Buza - Verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022
  4. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
 42. 42

  Voorstel voor een technische briefing over de gevolgen voor Nederland van een Amerikaanse wet op de export van geavanceerde chips en machines.

  Te behandelen:

  Loading data