Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 september 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Welkom nieuwe medewerkers commissiestaf

  De voorzitter heet Brechje Hessing-Puts (griffier), Jessica Poulino (adjunct-griffier) en Margot Beelen (rijkstrainee Parlementair Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer) van harte welkom bij de commissie Europese Zaken.
 3. 3

  Rapporteurschappen

  Het lid Van Wijngaarden (VVD-fractie) neemt de rapporteurschappen op de kennisthemas 'EU-werkwijze en informatievoorziening' en 'Ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader' over van het lid Kamminga (VVD-fractie).
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse instemming met het openen van Cluster 4 met Servië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de COSAC Voorzittersconferentie van 10 juli tot en met 11 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie nieuw Commissievoorstel: "FAST-CARE"

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden vragen commissie over de informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid op 2 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2022 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de rapporteurs over de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Commissie agenda


  13-09-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022 
  15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  26-09-2022 11.00 - 21.00 Notaoverleg Staat van de Europese Unie (plenaire zaal)*
  06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  11-10-2022 14.00             Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 18 oktober 2022**
   
  Herfstreces 2022               Werkbezoek Hongarije***

  03-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  13-11/15-11-2022            Plenaire COSAC-Conferentie
  15-11-2022 17.00 - 19.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 18 november 2022 (NIEUW)****
  17-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 22 november 2022 
  24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  08-12-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022 
  15-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie (nieuw toegevoegde activiteiten zijn vetgedrukt).
   
  * Besluit: De commissie besluit de spreektijden bij het notaoverleg Staat van de Unie in eerste termijn als volgt vast te stellen:

  7 minuten
  VVD
  D66

  6 minuten
  PVV
  CDA

  5 minuten
  SP
  PvdA
  GroenLinks

  4 minuten
  Partij voor de Dieren
  ChristenUnie
  Forum voor Democratie
  JA21
  VOLT
  SGP
  DENK
  Fractie Den Haan
  BBB
  BIJ1

  2 minuten
  Groep Van Haga
  Omtzigt
  Gündogan

  Voor de Nederlandse Europarlementariërs, net als bij voorgaande edities, geldt een spreektijd van 4 minuten in eerste termijn. In tweede termijn bedraagt de spreektijd een derde van de spreektijd in eerste termijn.

  Besluit: De commissie wenst voorafgaand aan het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie een besloten gesprek te organiseren met de delegatieleiders uit het Europees Parlement.

  ** Besluit: De commissie wenst het commissiedebat met de minister van Buitenlandse Zaken te voeren.

  *** Besluit: De commissie wenst in het herfstreces een werkbezoek aan Hongarije te brengen.

  **** Besluit: De commissie wenst het commissiedebat met de minister van Buitenlandse Zaken te voeren.
   
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023