Kameractiviteiten

19
mei
Het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en het verwijderen van berichten door de minister-president.
Gericht aan: H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19
mei
Het verplicht aanschaffen van (hybride) warmtepompen door huishoudens
Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
13
mei
De brief van de minister over “Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij” van 22 november 2021 en eerdere toezeggingen aan de sector
Gericht aan: H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
26
apr
Mogelijke ontkenning van de Armeense Genocide door de regering
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
21
apr
Het bericht 'Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen''
Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat