Uitgelicht : Rondetafelgesprek over uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf

Boeren hebben in hun werk met veel regels te maken. Is er bij het opstellen van deze regels voldoende aan gedacht of het voor de boeren werkbaar is? De commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreekt daarover met diverse deskundigen op donderdag 8 februari 2024 van 10.00 tot 13.00 uur.

Luchtfoto van boerderij met akkers en grasland

Volg live 

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren

Aanleiding

Vooraf heeft de staf van de commissie in kaart gebracht waar boeren tegenaan lopen, zoals de vaak ingewikkelde administratie die ze moeten bijhouden. De commissie wil als aanvulling daarop graag een antwoord van deskundigen uit de praktijk op de volgende vragen:
- Welke knelpunten zijn er op het boerenerf bij de uitvoering van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving?
- Wat zijn de mogelijkheden om die knelpunten weg te nemen?

Programma

10.00-11.00 uur: agrarische praktijk

  • Jeroen van Maanen, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
  • Dirk Bruins, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland)
  • Roy Meijer, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
  • Pipie Smits van Oyen, Biohuis

11:05-11.35 uur: intermediairs (organisaties die zich bezighouden met de ‘vertaling’ van wet- en regelgeving naar de agrarische praktijk)

  • Hans de Bie, Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus (VLB)
  • Maarten Hiddink, ComponentAgro

11.40-12.25 uur: uitvoerbaarheid van EU wet- en regelgeving in de Nederlandse agrarische praktijk 

  • Bart Witmond, Ecorys
  • Bert van den Berg, Dierenbescherming

12.30-13.00 uur: uitvoering en toezicht

  • René van der Burg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Gerard Bakker, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Position Papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er komt geen woordelijk verslag.