Gestrande potvis op het strand

Regels dierenwelzijn

Iedereen die dieren houdt, is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Of het nu gaat om huisdieren, landbouwdieren, proefdieren of dieren in dierentuinen. De eigenaren moeten zich houden aan bepaalde regels voor huisvesting, verzorging en vervoer. Dierenmishandeling is strafbaar. De regels staan in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Ook bij dieren die in het wild voorkomen, mogen mensen geen onnodig leed veroorzaken.

Dolfinarium

Onlangs kwam het Dolfinarium Harderwijk onder vuur te liggen in het tv-programma Rambam. Een journalist gingen undercover. De conclusie van het programma is dat het zeezoogdierenpark een circus is in plaats van een dierentuin. Op verzoek van de Kamer laat staatssecretaris Van Dam echter weten dat er geen reden is om de vergunning van het Dolfinarium in te trekken.

Misstanden

Ook andere klachten over het welzijn van dieren komen regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld over dieren op markten, die daar te lang en met te weinig eten en drinken moeten staan. Of over veetransporten, waarbij de dieren onder slechte omstandigheden vervoerd worden. Vanuit de overheid controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of bedrijven met dieren zich wel aan de regels houden. Verschillende Kamerleden vinden dat de NVWA intensiever moet controleren.

Gestrande potvissen

Begin dit jaar spoelden er vijf potvissen aan op Texel. Ondanks reddingspogingen van Ecomare, SOS Dolfijn en de waarnemend burgemeester van Texel zijn alle vijf potvissen overleden. Op de agenda van het overleg op 28 april staat een terugblik op de stranding. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken verwijst daarbij onder andere naar het protocol dat de overheid een paar jaar geleden heeft ontwikkeld. Hierin staat wie wat moet doen bij een gestrande walvis. Ook staat erin dat een reddingspoging geen zin meer heeft als een walvis al twaalf uur op het strand ligt.

Vergaderinformatie

Op donderdag 28 april 2016 vergadert de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer over Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren. Namens het kabinet was staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken hierbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - verantwoordelijk voor de administratieve controle en uitvoering van taken op het gebied van dieren registreren, dierenwelzijn en dierziektepreventie -  over dieren houden en dierenwelzijn.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierenwelzijn.
  • Persbericht Vissenbescherming  van 4 april 2016: ‘Levend koken van kreeften en krabben mag ongehinderd doorgaan van staatssecretaris voor dierenwelzijn’.
  • Twee stichtingen die opkomen voor dierenwelzijn: Wakker Dier en VIER VOETERS.