Terugkijken en teruglezen

  • Kijk het overleg terug via Debat Gemist
  • U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

 

Geiten worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
Een melkgeit wordt gevaccineerd tegen Q-koorts.

Regels dierenwelzijn

Iedereen die dieren houdt, is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Of het nu gaat om huisdieren, landbouwdieren, proefdieren of dieren in dierentuinen. De eigenaren moeten zich houden aan regels voor huisvesting, verzorging en vervoer. Dierenmishandeling is strafbaar. De regels staan in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Ook bij dieren die in het wild voorkomen, mogen mensen geen onnodig leed veroorzaken.

Het is de eerste keer dat de commissie over dierenwelzijn spreekt met Carola Schouten, de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op de agenda van het overleg staan veel onderwerpen, waaronder illegale hondenhandel, veetransport bij hoge buitentemperaturen, erfelijke gebreken bij rashonden, zwerfkatten en geitenbokjes.

Geitenbokjes

In mei 2017 filmde een actiegroep dode en zwakke geitenbokjes bij een geitenmesterij in Noord-Brabant. Geitenbokjes zijn voor melkgeitenhouders van weinig nut omdat ze geen melk geven. Ze gaan vaak naar een mesterij om vetgemest te worden en worden daar na ongeveer 28 dagen geslacht.

Ook de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) constateerde dat op meerdere bedrijven vrij veel bokjes sterven. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om het welzijn van de geitenbokjes te verbeteren. Een van de maatregelen is dat de melkgeitenhouder voortaan verantwoordelijk is voor alle op zijn bedrijf geboren lammetjes. Dit geldt voor 21 dagen na de geboortemelding, ook als de bokjes al niet meer op het bedrijf van de geitenhouder verblijven.

Vergaderinformatie

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak woensdag 7 februari 2018 over dierenwelzijn met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites

  • Dierenwelzijn – Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
    De NVWA inspecteert of bedrijven die dieren houden en slachthuizen zich aan de regels voor dierenwelzijn houden. De NWVA onderzoekt ook meldingen en grijpen bij ernstige overtredingen in.
  • Dierenwelzijn (agrarisch ondernemen) – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verantwoordelijk voor de administratieve controle en uitvoering van taken op het gebied van dieren registreren, dierenwelzijn en dierziektepreventie.
  • Dierenwelzijnsweb (DWW) – opgezet door leraren van de opleiding Welzijn van dieren, Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Organisaties die opkomen voor dierenwelzijn: Dierenbescherming, Sophia-Vereeniging, Wakker Dier,  Eyes on Animals en VIER VOETERS