Kameractiviteiten

22
jul
Het bericht ‘Salafistische jongerenwerkers actief in Den Haag’
Gericht aan: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22
jul
Het artikel ‘Speciale opvang voor jihad-kinderen bij terugkeer in Nederland’
Gericht aan: S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
17
jul
Het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17
jul
Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15
jul
Het onderzoek ‘Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs’ en de kabinetsreactie daarop
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap