Pieter Grinwis

Portretfoto Peter Grinwis met partijlogo CU

Samenvatting

Pieter Grinwis is geboren in Goedereede op 12 oktober 1979 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1171 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Pieter Grinwis.

Motie van het lid Flach c.s.

31066-1406
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Motie van het lid Omtzigt c.s.

31066-1398

Motie van het lid Grinwis c.s.

31066-1405

Gewijzigde motie van het lid Olger van Dijk c.s. over inzetten op een aanzienlijk lager aantal nachtvluchten dan 27.000 en zo snel mogelijk een vorm van nachtsluiting van Schiphol invoeren (t.v.v. 31936-1159)

31936-1166

Motie van het lid Paternotte c.s. over zo snel mogelijk aan de slag gaan om huishoudens die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade te helpen

28325-272
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van het lid Vedder c.s. over een voorstel presenteren voor een structurele oplossing ter vervanging van kalenderlandbouw in het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn

21501-32-1654
Indiener Eline Vedder
Kamerlid CDA

Motie van het lid Beckerman c.s. over een briefadres voor daklozen binnen drie dagen na aanvraag

29325-162
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Westerveld c.s. over uitspreken dat het nieuwe kabinet het Nationaal Actieplan Dakloosheid met alle relevante departementen moet voortzetten

29325-160

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over inzetten op een aanzienlijk lager aantal nachtvluchten dan 27.000 en zo snel mogelijk een vorm van nachtsluiting van Schiphol invoeren

31936-1159

Motie van de leden Olger van Dijk en Grinwis over een externe commissie van experts en omwonenden die nut en noodzaak van een vierde aanvliegroute naar Schiphol beoordeelt

31936-1158

Gewijzigde motie van de leden Podt en Grinwis over samen met de onafhankelijke commissie bezien of Parkinson gekwalificeerd kan worden als beroepsziekte en deze te laten vallen onder de TSB (t.v.v. 27858-666)

27858-670
Indiener Anne-Marijke Podt
Kamerlid D66

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een plan waardoor de naleving van artikel 3.1 Comptabiliteitswet wordt vergroot en volgend jaar minstens 60% bereikt (t.v.v. 36560-6)

36560-21

Motie van het lid Grinwis c.s. over de aflopende incidentele middelen voor politieke partijen alsnog structureel continueren

36550-9

Motie van het lid Flach c.s. over met het ministerie van OCW en veldpartijen het scenario van een nieuwe opleidingsplek voor tandartsen in Rotterdam uitwerken

36550-16
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Motie van het lid Flach c.s. over in de JenV-begroting voor 2025 structurele middelen reserveren voor de uitvoering van het werkplan van de NCAB

36550-15
Indiener André Flach
Kamerlid SGP