Donderdag 20 februari

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Winter Meeting

Werkbezoek
Vienna  (besloten)
09:30 - 10:15 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor dhr. Zürcher

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Enquêtezaal
10:00 - 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Governance in de Zorgsector (samengevoegd met AO Zorgfraude d.d. 19 februari 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 13:30 uur

Binnenlandse Zaken

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Plan voor overprogrammering

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor dhr. Türkmen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Enquêtezaal
13:00 - 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Evaluatie van de Participatiewet

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
13:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

CE Delft en ACM - rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
13:15 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Financiën

Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00 uur

Financiën

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Voortzetting AO 11 februari 2020)

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847-605)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Staat van de Corporatiesector 2019 (TK 29453-513)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (TK 32127-237)

Inbreng schriftelijk overleg
15:30 - 18:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Verplaatst naar dinsdag 3 maart 16.30-19.00 uur)

Algemeen overleg
16:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkelingen Coronavirus

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

E-mailprocedure
16:15 - 17:15 uur

Economische Zaken en Klimaat

Besloten technische briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek Libanese parlementaire delegatie over mensenhandel en slachtofferbescherming

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel tot het samenvoegen van het AO Marktwerking en mededinging en het AO Post

E-mailprocedure
tot 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Belhaj om het AO Fair Practice te verplaatsen naar andere datum

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen