Commissievergaderingen

Woensdag 13 september 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Oostenrijk en Zwitserland GEANNULEERD

Werkbezoek
Geannuleerd Oostenrijk en Zwitserland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Commissie sociaal minimum - Rapport I ‘Een zeker bestaan: Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk (is verplaatst naar 5 oktober 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele OJCS Raad (onderwijs en jeugd) d.d. 18 en 19 september 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Paul de Krom

Verhoor

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Parlementaire delegatie Duitse deelstaat Brandenburg

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Economische gevolgen stikstofproblematiek

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:45 - 16:00 uur

Henk Kamp

Verhoor

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Contouren vastgoedaandelentransacties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Therapeutische toepassing van psychedelica

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Kennisagenda: Herijking Nederlands buitenlandbeleid

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Klokkenluiders

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) voor een kabinetsreactie op het rapport 'Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Mid-term review over het Meerjarig Financieel Kader (verplaatst naar 7 september 2023)

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie - is tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 25 september 2023 (Omgezet naar een schriftelijke overleg op 11 september 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal