Wetgevingsoverleg : Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

De vergadering is geweest

13 september 2023
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten en spreektijden

Indicatieve spreektijden per fractie:
 • VVD: 8 minuten
 • CDA: 13 minuten
 • D66: 15 minuten
 • GroenLinks: 7 minuten
 • BBB: 8 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • D.J. Eppink (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken bij de herfinanciering van de covid-leningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van brief aan de minister-president van Sint Maarten inzake het aanbod voor herfinanciering van coronaleningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Adviezen van het Cft inzake ENNIA

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opgevoerde motie

  Te behandelen:

  Loading data