Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 september 2023
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • J. Wuite (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • Y. Bijenhof (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en besluiten op de brievenlijst)

 3. 3

  Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen burgerservicenummer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken bij de herfinanciering van de covid-leningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van brief aan de minister-president van Sint Maarten inzake het aanbod voor herfinanciering van coronaleningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie IPKO juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindverslag van de EU-rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht documenten Parlis met cie KR als volgcommissie: 1 mei 2023 tot 7september 2023

 13. 13

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen:

  • 2023Z13192 Aan stas. BZK - Inbreng schriftelijk overleg over kabinetsreactie op rapport "Curacao: weinig verbetering in de bescherming van Venozolanen"van Amnesty International 03-07-2023 (Uitstelbrief van stas. 1 sept. 2023)
  • 2023Z10954 Aan stas. BZK - Verzoek over stand van zaken over uitvoering motie Wuite/van Raan. 15-06-2023
  • 2023Z10956 Aan stas. BZK en min. BuZa - Verzoek om een update van de voortgang over ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming van int. verdragen 15-06-2023
  • 2023Z08102 Aan stas. BZK - Tweede rappel verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 20-04-2023
  • 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 09-03-2023
  • 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  • 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  • 2022Z10093 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 14. 14

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 04-10-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering
  Verkiezingsreces: vrijdag 27 oktober t/m woensdag 22 november 2023
  • wo 01-11-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering -> Vervalt i.v.m. verkiezingsreces en aantreden nieuwe Kamer 
  • wo 29-11-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering -> Vervalt i.v.m. verkiezingsreces en aantreden nieuwe Kamer
  • wo 20-12-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten:
  • Gesprek opstellers wetenschappelijk factsheet Artikel 73 VN Handvest ->Besluit: Overdragen aan commissie in nieuwe samenstelling.
  • Technische briefing Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius -> Besluit: Overdragen aan commissie in nieuwe samenstelling. 
 15. 15

  IPKO: terugblik en vooruitblik