Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2023

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Nieuwe medewerkers commissiestaf

  • Brechje Hessing-Puts, commissiegriffier
  • Janneke Timmer, EU-adviseur
  • Jeannette Mak, Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel
  • Joyce Kolman, adjunct-Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel
  • Yasmin Malai, Rijkstrainee Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel

  Ook neemt de commissie afscheid van Anna de Vrij, onder dankzegging door de voorzitter voor haar inzet en toewijding als waarnemend commissiegriffier de afgelopen negen maanden.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Uitnodiging Parlement van Spanje voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 17-18 september 2023

 5. 5

  Plenaire COSAC conferentie d.d. 26-28 november 2023 in Madrid

  Besluit: vooruitlopend op de nog te ontvangen uitnodiging, zal via e-mail worden geïnventariseerd welke leden hieraan willen deelnemen.
 6. 6

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Procedure voordracht Europese rechterlijke colleges

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling oprichting interinstitutioneel orgaan voor ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU-voorstel: meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 COM(2023) 337

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Commissie agenda

  • 14 september 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader
  • 17 september t/m 18 september 2023: COSAC voorzittersconferentie
  • 26 september 2023: Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023
  • 28 september 2023: Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 29 september
  • 11 oktober 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 24 oktober 2023
  • 12 oktober 2023: Procedurevergadering
  • 2 november 2023: Procedurevergadering
  • 7 november 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 15 november 2023 
  • 21 november 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 30 november 2023
  • 23 november 2023: Procedurevergadering
  • 26 november t/m 28 november 2023 Plenaire COSAC conferentie
  • 14 december 2023: Procedurevergadering

  NB: de schuingedrukte activiteiten vallen in het verkiezingsreces.

  Besluit:
  - De procedurevergadering van 2 november 2023 wordt geannuleerd.
  - Het commissiedebat op 7 november 2023 over de Raad Algemene Zaken d.d. 15 november 2023 wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
  - Het commissiedebat op 21 november 2023 over de Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 30 november 2023 wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
  - De procedurevergadering van 23 november 2023 wordt verplaatst.